Ritmische massage 

Dit is een zachte maar diep werkende massagevorm. Deze massage ondersteunt ritmische levensprocessen, zoals het hartritme, het slaap/waakritme, de darm- en spierbeweging en de ademhaling. Doorgeschoten processen worden weer in goede banen geleid en processen die niet goed tot hun recht komen worden gestimuleerd. De masseur gebruikt verwarmende olie. Door bepaalde handgrepen toe te passen, wordt een ritmische beweging gecreëerd, waarbij druk ontbreekt, zodat de massage verlichtend kan werken.

Na iedere massagebehandeling wordt nagerust, waarbij ter ondersteuning een warmtepakking kan worden gegeven. Warmte speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen van velerlei fysieke processen.

Voor wie?

De harmoniserende werking van de ritmische massage kan een verstoord proces weer in goede banen leiden, door bij het zelfherstellend vermogen van iemand aan te sluiten. Er zijn vele indicatiemogelijkheden; zoals:

 • Klachten betreffende het steun- en bewegingsorganisme.
 • Alle gewrichts - en spierklachten
 • Neurologische klachten
 • Acute en chronische pijnklachten

En tevens:

 • Ademhalingsproblematiek
 • Posttraumatische stoornissen
 • Psychosomatiek
 • Vitaliteitklachten (uitputting, burnout)
 • Slaapproblemen
 • Ondersteuning bij kankertherapie
 • Dissociatie stoornissen
 • Voedingsproblemen
 • Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen

Kinderen en ritmische massage

Na de geboorte moeten kinderen zich hun lichaam nog eigen maken. Dit uit zich in leren lopen, spreken en denken en later in de verdere ontwikkeling van vaardigheden.

Allereerst worden de lichaamsgerichte zintuigen ontwikkeld: de tastzin, de levenszin, de eigen-bewegingszin en de evenwichtszin. Het kind leert zijn eigen lichaam voelen en bewegingen waar te nemen. Ouders en verzorgers spelen hierbij een belangrijke rol.

Door invloeden van buiten of in het kind zelf kunnen storingen optreden in de zelfwaarneming van deze ontwikkelingsprocessen.

Het aanspreken van de lichaamsgerichte zintuigen door de ritmische massage is een hulp bij het vinden van een nieuwe balans.