Fysiotherapie 

Letterlijk vertaald betekent fysiotherapie: therapie met behulp van de levensprocessen of anders gezegd:

Geneeskundige behandeling van orthopedische, neurologische, reumatische, psychogene e.a. afwijkingen van de normale lichaamshouding en -functie, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke krachten, zoals licht, lucht, water, warmte, koude, massage, oefeningen enz.

Er zijn vele specialismen in de fysiotherapie, er zijn vele wegen naar Rome. Ieder mens kiest een weg die bij hem past.

De reguliere opleiding vormt de basis waaraan de integratieve- antroposofische nascholing is toegevoegd.

Samen vormen zij de visie en methodiek waaruit wij werken als fysiotherapeut. Deze omvatten de totale mens.

Ook in de oefentherapie is dit het uitgangspunt.

Een belangrijk aspect is de centrale vraag: Wat kan de zorgvrager zelf doen om met zijn klacht om te gaan met tips voor thuis en op het werk. Zelfverantwoording en autonomie sluiten aan bij de visie dat ieder mens, naast verstorende krachten, tevens over helende krachten beschikt. Vaak zijn wij ons niet bewust hoe deze aangesproken kunnen worden. Door het aanreiken van handvatten en begeleiding in dit proces kunnen mensen zelf meewerken aan helende processen.

Sleutelwoorden zijn: mildheid, plezier, bewustzijn, ademen in beweging.

De ritmische massage en de badtherapie zijn belangrijke behandelvormen, zie verder aldaar.