Welkom op onze site 

Wij zijn Chris en Liesbeth Vree, fysiotherapeuten en werkzaam in het therapeuticum Egelantier en vanuit onze praktijk ook op andere locaties. (Liesbeth is sinds januari 2020 niet meer actief in Therapeuticum Egelantier.) Daarnaast is Chris docent ritmische massage in binnen- en buitenland.

Onze missie is om mensen kortdurend te begeleiden. Sleutelwoorden zijn: zelfverantwoording, autonomie, en gelijkwaardigheid.

Reguliere fysiotherapie wordt gecombineerd met behandelvormen als ritmische massage en badtherapie.

Door onze manier van werken is er een breed indicatiegebied, dit wordt verder toegelicht in het specifieke deel. Wij hebben tevens veel ervaring met kinderen en met mensen met een verstandelijke beperking en/of handicap. Indien nodig kunnen wij aan huis behandelen.

Tevens bieden wij workshops voor preventie en zelfmanagement op het gebied van de massage, spanningsgerelateerde klachten en voor ouders met een kind met een handicap en/of ontwikkelingsstoornis.

Wij ontmoeten u graag; voor vragen is er telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag van 18.30 tot 19.00 uur, 072 589 6699.